Satış ortaklığı programı nasıl bir izleme sunuyor?

Goldgate’s affiliate program offers cookie tracking.