Koliko dugo vrijedi crveno-bijela-crvena karta plus?

Crveno-bijelo-crvena karta plus izdaje se na godinu dana. Ako ste već dvije godine legalno nastanjeni u Austriji i ispunjavate modul 1 integracijskog sporazuma, možete dobiti crveno-bijelo-crvenu kartu plus sa rokom važenja od tri godine.

U slučaju članova porodice vlasnika crveno-bijele-crvene karte i određenih crveno-bijelo-crvenih kartona plus (§ 41a stav 1 ili 7a NAG), period važenja zavisi od perioda važenja boravišne dozvole.