Ko može dobiti crveno-bijelo-crvenu kartu plus?

Produženje crveno-bijelo-crvene karte ili plave karte EU

Imaoci crveno-bijele-crvene karte ako su bili u radnom odnosu najmanje 21 mjesec u posljednja 24 mjeseca pod uslovima relevantnim za prijem.
Nosioci plave karte EU ako su bili zaposleni najmanje 21 mjesec u posljednja 24 mjeseca pod uslovima relevantnim za prijem.

Članovi porodice
– Članovi porodice koji imaju crveno-bijelocrvenu kartu ili plavu kartu EU
– Članovi porodica stranaca koji su se već trajno nastanili
– Članovi porodice određenih nosilaca crvenobijele-crvene karte plus (koji su prethodno imali crveno-bijelo-crvenu kartu ili boravišnu dozvolu – istraživač)
– Članovi porodica nosilaca dozvole za naseljavanje, određeni slučajevi dozvole za naseljavanje – posebni slučajevi plaćenog zaposlenja ili dozvole za naseljavanje –istraživači

Članovi porodice su:
– Supružnici
– Registrovani partneri
– Maloljetna djeca uključujući usvojene ili pastorke (do 18 godina)
– Supružnici i registrovani partneri moraju imati navršenu 21 godinu u vrijeme podnošenja zahtjeva.